Locatie van reukepitheel

   

Bij de mens zijn alleen de bovenzijde van de concha nasalis superior, het dak van de neusholte (de recessus spheno-ethmoidalis) en een klein deel van het aanliggende neusseptum bekleed met olfactoir epitheel (reukepitheel).

De bulbi olfactorii van de hersenen liggen onmiddellijk boven de zeefplaat van het os ethmoidale. De fila olfactoria zijn korte bundeltjes zenuwvezels die het reukepitheel verbinden met de bulbi olfactorii. Alle fila olfactoria samen vormen rechts en links de nervus olfactorius (nI).

De fila olfactoria verlopen door de openingen in de zeefplaat van het os ethmoidale. Merk op dat de lamina cribrosa een zeer dunne en kwetsbare scheiding vormt tussen het 'milieu intermediaire' van de neusholte en het 'milieu interne' van de hersenvliezen met daarin de hersenen.