Gedurende de eerste weken van deze cursus hebt u kennis gemaakt met verschillende neurologische aandoeningen gerelateerd aan bewustzijn en bewustzijnsstoornissen, aandoeningen van de zintuigen en acute stoornissen op basis van bloedingen, trauma, etc.
Voor de diagnostiek van deze neurologische aandoeningen is de neuroradiologie van groot belang
Dit prakticum is samengesteld om u de samenhang duidelijk te maken: patient - neurologische afwijking - symptomen - beeld - anatomie
             
Heel in het kort:
u ziet een patient, neemt symptomen waar
u kiest een beeldvormende techniek: X, CT, MR, SPECT, geen
u realiseert zich hoe deze beeldvormende techniek weefsel naar een plaatje 'vertaalt'
u beoordeelt het beeld: wat zie ik, wat lijkt normaal en waar bevinden zich afwijkingen
u bedenkt wat de consequenties zijn van eventuele afwijkingen voor het functioneren van neurale systemen bij de patient
u beoordeelt of de symptomen bij het beeld passen. Hiervoor doet u een beroep op uw kennis van anatomie en neurologie
u bepaalt welke behandeling de beste is voor de patient

 

Juan de Hamusco Valverde, 1572

MRI-3D-2008

.